Am găsit 122 de cuvinte care încep cu cel:

cel - CEA, cei, cele, adj. dem. (antepus), art., adj., pron. dem. I. Adj. dem. (antepus) (Pop.) (Arată c[...]cela - CÉEA, ceia, celea, pron. dem., adj. dem. (postpus). 1. Pron. dem. (Pop.) (Indică o ființă sau u[...]

celadon - adj. inv., s. n. (de) culoare verde pal. (< fr. céladon)[...]

celaeno - 1. Una dintre harpii (v. Harpyae). 2. Una dintre fiicele lui Atlas și ale Pleionei. 3. Una dintre [...]

celafibră - celafibre, s. f. Fibră textilă artificială din categoria fibrelor celulozei, puțin higroscopic[...]

celakovsky - [celacófski], František Ladislav (1799-1852), poet, filolog și folclorist ceh. A publicat culege[...]

celălalt - CEÁLALTĂ, ceilalți, celelalte, pron. dem. 1. Cel mai depărtat dintre amândoi, al doilea; ălă[...]

celalt - pron. dem. m. v. celălalt.[...]

celan - Paul (pseud. lui Paul Ancel) (1920-1971, n. Cernăuți), scriitor austriac de origine română. Sta[...]

celaperm - s. n. Fibră obținută pe cale chimică din celuloza de bumbac., cu aceleași proprietăți ca cel[...]

celar - celare, s. n. Mică încăpere în locuințele țărănești, pentru păstrarea alimentelor și a o[...]

celărel - celărele, s. n. (Pop.) Diminutiv al lui celar. – Celar + suf. -el.[...]

celarianu - Mihail (1893-1985, n. București), scriitor român. Lirică delicat sentimentală („Drumul”, [...]

celaru - com. în jud. Dolj; 6.066 loc. (1991).[...]

celăușag - -oșág (vechĭ) și celșág (nord) n., pl. urĭ (ung. csalság). Celuire.[...]

celaya - oraș în Mexicul central (Guanajuato), la SE de León, la 1.760 m alt.; 219 mii loc. (1980, cu sub[...]

celdesus - m. Dumnezeu (nume eufemistic): eu acuma plec, numa Celdesus știe când m’oiu întoarce CAR.[...]

celeabinsk - oraș în Federația Rusă (C.S.I.), în SE M-ților Ural; 1,33 mil. loc. (1989). Nod de comunicaț[...]

celebes - [salébəs], Insula ~, v. Sulawesi, Insula ~.[...]

celebiu - V. cilibiŭ.[...]