Am găsit 516 de cuvinte care încep cu ap:

ap - abrev. v. apud.[...]

apă - ape, s. f. I. 1. Lichid incolor, fără gust și fără miros, compus hidrogenat al oxigenului, car[...]


apadana - s.f. Sala tronului în palatele regilor persani. [< fr. apadâna].[...]

apafi - [ɔpɔfi], familie maghiară de nobili din Transilvania. Mai important: Mihail I A., principe al Tr[...]

apagogic - -Ă, apagogici, -ce, adj. (În sintagma) Raționament apagogic = raționament indirect prin reducer[...]

apagogie - s.f. Demonstrație apagogică. [< fr. apagogie].[...]

Apahida - com. în jud. Cluj, pe Someșul Mic; 7.135 loc. (1991). Expl. de tufuri dacitice, balast și nisipu[...]

Apalași - (APPALACHIAN MOUNTAINS) [æpəlæciən máuntinz], sistem muntos caledonian în E S.U.A. și Canade[...]

apalt - s.n. (înv.) antrepriză publică de vindere a unor mărfuri (ca: sare, pâine, lumânări, carne, [...]

apanagist - -ă s. (d. apanagiŭ; fr. apanagiste). Persoană care posedă un apanagiŭ.[...]

apanagiu - s.n. v. apanaj.[...]

apanaj - apanaje, s. n. 1. Parte dintr-un domeniu feudal acordată fiilor din casele domnitoare și din mari[...]

apar - apari, s. m. (Rar) cel care vindea apă (aducând-o cu sacaua). – Apă + suf. -ar.[...]

apăra - ápăr, vb. I. Tranz. 1. A interveni în ajutorul cuiva sau a ceva pentru a-l susține împotriva u[...]

apăraie - s. f. Apărie. – Apă + suf. -ăraie.[...]

apărămînt - n., pl. inte. Vechĭ. Apărare.[...]

apărare - apărări, s. f. Acțiunea de a (se) apăra. ◊ Loc. vb. A lua apărarea = a apăra (pe cinev[...]

aparat - aparate, s. n. 1. Sistem de piese care servește pentru o operație mecanică, tehnică, științif[...]

aparataj - aparataje, s. n. Totalitate a aparatelor folosite într-un anumit domeniu de activitate. – A[...]

aparatcic - aparátcici, s. m. 1. Membru al aparatului (4.) comunist. 2. Funcționar care arată o supunere oar[...]