Am găsit 216 de cuvinte care încep cu ae:

aea - (sau Ea) 1. Nimfă urmărită de zeul apei, Phasis, și metamorfozată într-o insulă, cu același[...]Aeacides - patronimic purtat de Telamon, Phocus, Peleus, Achilles și Pyrrhus ca descendenți ai lui Aeacus.[...]

aeacus - fiul lui Zeus și al Aeginei și rege al mirmidonilor. Renumit pentru spiritul lui de dreptate, a d[...]

aeaea - nume purtat de Circe, sora lui Aeetes.[...]

aed - aezi s. m. Poet epic recitator și cântăreț în Grecia antică. – Din fr. aède.[...]

aediculă - s.f. (Ant.) Templu în miniatură; capelă mică, v. edicul. [Pron. ed-. / < lat. aedicula].[...]

aedon - fiica lui Pandareos și soția lui Zethus, regele cetății Thebae. Geloasă pe sora ei Niobe, care[...]

aeetes - fiul lui Helios și al lui Perse, frate cu Circe și tatăl Medeei. Domnind în Colchis pe vremea c[...]

aegaeon - unul dintre giganți, monstru cu o sută de brațe și cincizeci de capete. Tatăl său era Uranus,[...]

aegeria - (sau Egeria), în mitologia romană, una dintre camene (v. și Musae). Era considerată drept soți[...]

aegeus - rege al cetății Athenae, fiul lui Pandion și tatăl lui Theseus. Pentru a scăpa de tributul sî[...]

aegialeus - fiul lui Adrastus și unul dintre epigoni (v. și Adrastus).[...]

Aegisthus - fiul lui Thyestes, născut din unirea acestuia cu propria lui fiică, Pelopia. A fost crescut la cu[...]

Aegyssus - așezare geto-dacă, apoi cetate și așezare romană, iar mai tîrziu bizantină. Azi Tulcea.[...]

AELS - v. Asociația Europeană a Liberului Schimb.[...]

aeolus - 1. Fiul lui Hellen, regele Magnesiei (Thessalia) și unul dintre întemeietorii seminției hellenil[...]

aepytus - 1. Rege mitic al Arcadiei. 2. Fiul lui Cresphontes, regele Messeniei, și al Meropei. Tatăl său f[...]

aer - s. n. 1. Amestec de gaze care alcătuiesc straturile inferioare ale atmosferei și care este absolu[...]

aera - aerez, vb. I. Tranz. 1. A introduce aer1 (1) în masa unui lichid, a unui material grunjos sau care[...]

aeraj - s. n. Primire și distribuire a aerului1 (1) într-o mină, într-o sală de spectacole etc. [Pr.: [...]