Am găsit 112 de cuvinte care încep cu Proto:

proto - Element de compunere care înseamnă „primul”, „întâiul” și care servește la formarea u[...]proto- - Element de compunere care înseamnă „primul”, „întâiul” și care servește la formarea u[...]

protoamibă - s.f. Prima formă de amibă, alcătuită dintr-o globulă simplă de albumină, fără nucleu. [Pro[...]

protoamidă - s. f. amidă primitivă formată dintr-o globulă simplă de albumină, fără nucleu. (< proto[...]

protoasicrit - s.m. (înv.) persoană care ocupa cel mai înalt grad într-o ierarhie.[...]

protobiologie - s. f. Ramură a biologiei care studiază formele de viață mai mici decât bacteriile. [Pr.: -bi-o[...]

protobiont - s. n. protist. (< germ. Protobion)[...]

protobitumen - s. n. Bitumen în stare de formare, care reprezintă prima fază de transformare a materiei organic[...]

protoblast - protoblaste, s. n. (Biol.) Celulă lipsită de membrană. – Din fr. protoblaste.[...]

protobromură - protobromuri, s. f. (Chim.) Combinația cea mai săracă în brom pe care o substanță simplă o p[...]

protocarbonat - s.m. Sare a acidului carbonic, conținând cantitatea cea mai mică posibilă de carbon. [Cf. fr. p[...]

protocarbură - protocarburi, s. f. (Chim.) Combinația cea mai săracă în carbon pe care o substanță simplă o[...]

protocarburat - -Ă, protocarburați, -te, adj. (Chim.) Care formează o protocarbură; în stare de protocarbură.[...]

protocariochineză - s. f. formă intermediară de cariochineză între amitoză și mitoză. (< fr. protocaryocinè[...]

protocarion - s. m. nucleu primitiv dintr-o masă de cromatină în suspensie în sucul nuclear. (< germ. Pro[...]

protocatedrie - s.f. (înv.) întâietate in rang.[...]

protoclorură - protocloruri, s. f. (Chim.) Combinația cea mai săracă în clor pe care o substanță simplă o p[...]

protoclorurat - -Ă, protoclorurați, -te, adj. (Chim.) Care formează o protoclorură; în stare de protoclorură.[...]

protococ - s. m. algă microscopică, pe scoarța arborilor. (< fr. protococcus)[...]

protocol - protocoale, s. n. 1. Act, document în care sunt consemnate rezoluțiile unei adunări, ale unor de[...]