Am găsit 2 cuvinte care încep cu Mb:

Mbandaka - oraș în partea de V a R.D. Congo, situat pe Ecuator, pe stg. fl. Congo, la confl. cu Ruki, la 700[...]


Mbomou - (M'BOMU sau BOMU), râu în partea centrală a Africii (800 km), considerat unul dintre izvoarele r[...]