Am găsit 639 de cuvinte care conțin w:

Abwehr - (cuv. german „apărare”), serviciu de informații și contrainformații al armatei, ce funcțio[...]Adamawa - platou vulcanic în V Africii, între G. Biafra și L. Ciad (în Camerun și Nigeria), străbătut [...]

Adamstown - [ædəmztaun], localit. în ins. Pitcairn (SE Oc. Pacific), centrul administrativ al terit.; 64 loc[...]

Aduwa - [adúua] (ADOWA sau ADUA), oraș în N Ethiopiei; 26,8 mii loc. (1982). Aici, în timpul războiulu[...]

Aizawl - (AIJAL), oraș în V Indiei, centru ad-tiv al statului Mizoram; 74,5 mii loc. (1981). Centru agrico[...]

Ajdukiewicz - [aidukiévitʃ], Kazimierz (1890-1963), logician și filozof polonez. Membru al școlii de la Lvov [...]

Akutagawa - [acutagáua], Ryûnosuke, (1892-1927), prozator și eseist japonez. Unul dintre întemeietorii lite[...]

Allentown - [æləntaun], oraș în NE S.U.A. (Pennsylvania); 123,2 mii loc. (1985). Împreună cu localit. Bet[...]

andrews - [ændru:z], Julie, (n. 1935), cîntăreață și actriță britanică. S-a afirmat în teatrul muzi[...]

andrzejewski - [andjeiefski], Jerzy (1909-1983), prozator polonez. Evocă cruzimile ocupației naziste („Noaptea[...]

Antwerpen - (ANVERS [ãvér]), oraș în N Belgiei, mare port maritim la estuarul fluviului Schelde (86,2 mil. [...]

arkwright - [a:crait], Sir Richard (1732-1792), mecanic englez. Inventator al unei mașini de filat.[...]

Arrow - [ærou], Kenneth (n. 1921), economist american. Prov. univ. la Stanford și Harvard. Cercetări în[...]

arrowrot - n. Cuv. engl. pron. árrorut, care înseamnă „un fel de făină fină și nutritivă, bună pent[...]

aruwimi - [aruujmi], rîu în Zair, afl. dr. al fl. Zair la Basoko; 1300 km. Izv. de pe pantele vestice ale m[...]

asahikawa - [ásahigaua], oraș în Japonia (Hokkaido); 363,6 mii loc. (1985). Nod de comunicații. Ind. textil[...]

atwood - [ætud], George (1746-1807), fizician englez. Inventatorul unui dispozitiv (mașina lui A.) pentru [...]

Auschwitz - [áușviț], denumirea germană (pînă în 1945) a orașului polonez Oswiécim, în apropierea că[...]

bacewitz - Grazina (1913-1969), violonistă și compozitoare poloneză. Lucrări camerale pentru vioară și p[...]

bahawalpur - [bɔháuəlpur], oraș în Pakistan, pe Satlej la SV de Lahore; 180,3 mii loc. (1981, cu suburbiile[...]