Am găsit 134 de cuvinte care conțin tz:

Acontz - Nutzi (1894-1957, Focșani), pictoriță română. Naturi statice și peisaje de un colorit subtil,[...]

Auschwitz - [áușviț], denumirea germană (pînă în 1945) a orașului polonez Oswiécim, în apropierea că[...]


Austerlitz - [áustərliț], localit. în Ceho-Slovacia, unde pe 2 dec. 1805 armata franceză, condusă de Napol[...]

bacewitz - Grazina (1913-1969), violonistă și compozitoare poloneză. Lucrări camerale pentru vioară și p[...]

Batzaria - N(icolae) (1874-1952, n. Kruševo, Macedonia), scriitor român. Director la „Dimineața copiilor[...]

bautzen - [báuțən], oraș în E Germaniei (Saxonia), pe Spree; 52,7 mii loc. (1988). Siderurgie. Constr. d[...]

blitz - s.n. v. bliț.[...]

blitzkrieg - s.n. (Germanism) Război „fulger”. [< germ. Blitzkrieg].[...]

boltzmann - [bolțman], Ludwig Eduard (1844-1906), fizician și matematician austriac. A fundamentat prin metod[...]

botzan - Marcu (n. 1913, Craiova), inginer agronom român. M. Coresp. al Acad. (1991). Lucrări în domeniul[...]

botzaris - (BOTSARIS), Markos (c. 1788-1823), erou național al Greciei. Comandant al armatei revoluționare d[...]

carlowitz - sau Carlovać n. oraș în Iugoslavia pe malul drept al Dunării: 5650 loc. Reședința patriarhulu[...]

chemnitz - oraș în E Germaniei, la poalele M-ților Erzgebirge; 400 mii loc. (1987, cu suburbiile). Nod de c[...]

clausewitz - [cláuseviț], Karl von (1780-1831), general și teoretician militar prusian. A elaborat principii [...]

coatzacoalcos - oraș în SE Mexicului (Veracruz), port petrolier la G. Mexic; 186,1 mii loc. (1980, cu suburbiile)[...]

cretzianu - Alexandru (1895-1979), publicist și diplomat român. Participant la Conferința de Pace de la Pari[...]

Czernowitz - n. numele austriac al orașului Cernăuți.[...]

Dantzig - n. oraș (azi liber) în Prusia, comerț de grâne: 190.000 loc. Patria lui Schopenhauer.[...]

ditzina - v. Vicina.[...]

Donitz - [döniț], Karl (1891-1980), amiral german. Comandant suprem al marinei militare a Germaniei nazist[...]