Am găsit 44 de cuvinte care conțin tamb:

battambang - oraș în V Cambodgei; c. 50 mii loc. Nod de comunicații. Centru agricol pentru orez.[...]

castambol - s.n. (înv.) sort de pânză; stambă.[...]


contraetambou - s. n. piesă care dublează etamboul spre interiorul navei. (< fr. contre-étambot)[...]

etambou - etambouri, s. n. 1. Element de rezistență al scheletului unei nave, amplasat la pupă și care su[...]

etambreu - etambreuri, s. n. Deschidere făcută în puntea unei nave pentru trecerea unui catarg, sau în bor[...]

noctambul - -Ă, noctambuli, -e, s. m. și f. (Med.) Somnambul. ♦ Fig. (Fam.) Persoană care își pierd[...]

noctambulism - s. n. (Med.; rar) Somnambulism. – Din fr. noctambulisme.[...]

noctambulizm - n. (d. noctambul). Gustu de a te primbla noaptea. Somnambulizm.[...]

stambă - (2) stămburi, s. f. 1. Țesătură de bumbac cu desene imprimate în culori, folosită la confecț[...]

stămbar - stămbari, s. m. (Rar) Persoană care face negoț cu stambă. – Stambă + suf. -ar.[...]

stămbărie - stămbării, s. f. Cantitate mare de stambă. ♦ Obiecte (de îmbrăcăminte) confecționate [...]

stamboală - stamboale, s. f. (Reg.) Baniță; conținutul unei banițe. ◊ Loc. adv. Cu stamboala = din b[...]

stambol - stamboli, s. m. Monedă de aur turcească, care a circulat și în țările românești în sec. XV[...]

stamboliu - m. (turc. istambollu, stambollu, adică „de Stambul”. V. stamboală). Vechĭ. Galben turcesc, n[...]

stambolșali - s.n. (înv.) stofă de lână de Constantinopol.[...]

stâmbriu - s.m. sg. (reg.) nume de plantă.[...]

Stambul - s. m. – Constantinopol. – Var. Mold. Istambul. Tc. Istambol ‹ mgr. είς τήν π[...]

Stambulof - (Ștefan) m. bărbat de Stat bulgar, muri asasinat (1853-1895).[...]

tambă - támbe, s.f. (reg.) vițel slab; om prost, nătâng.[...]

tambac - s.n. (reg.; în expr.) a pune tambacul = a) bănui; b) a stărui, a insista.[...]