Am găsit 224 de cuvinte care conțin rr:

alcarraza - f. (sp. alcarraza). Un fel de garafă de lut poroasă care ține apa rece pin [!] evaporare și car[...]

Andorra - Principatul ~, mic stat în SV Europei, în partea estică a M-ților Pirinei; 453 km2; 48 mii loc.[...]


andorran - -Ă, andorráni, -e, s.m. și f., adj. 1. S.m. și f. Persoană care face parte din populația de b[...]

appenzellinnerrhoden - INNERRHODEN [ápənțel inerrdən], semicanton în NE Elveției; 172,4 km2; 13,2 mii loc. (1988). C[...]

arrabal - Fernando (n. 1923), scriitor și cineast spaniol. Teatrul său aduce în scenă personaje derizorii[...]

arras - [ará și arás], oraș în N Franței (Artois); 80,5 mii loc. (1982, cu suburbiile). Prelucr. meta[...]

arrau - Claudio (1903-1991), pianist chilian. Stabilit în S.U.A. Carieră internațională. Interpretări [...]

arrhenius - [arénius], Svante August (1859-1927), fizician și chimist suedez. Prof. univ. la Stockholm. A ela[...]

Arrow - [ærou], Kenneth (n. 1921), economist american. Prov. univ. la Stanford și Harvard. Cercetări în[...]

arrowrot - n. Cuv. engl. pron. árrorut, care înseamnă „un fel de făină fină și nutritivă, bună pent[...]

arrubium - așezare geto-dacă cu nume celtic (sec. 2-1 î. Hr.), apoi castru roman, cetate bizantină și tur[...]

averroes - v. Ibn-Roșd.[...]

averroism - s.n. Curent în filozofia medievală occidentală având la bază învățătura lui Averroes, care[...]

averroist - -Ă adj. Referitor la averroism. // s.m. și f. Adept al averroismului. [Pron. -ro-ist. / < fr. [...]

babeurre - s. n. Aliment acrișor, preparat din lapte crud sau fiert, cu scoaterea (parțială) a smântânii [...]

Barrancabermeja - oraș în NV Columbiei centrale, la V de Bucaramanga, port pe fl. Magdalena; 137,4 mii. loc. (1985)[...]

barrancos - s.n. pl. (Geol.) Văi formate de ape pe flancurile unui con vulcanic din produse de extruziune slab[...]

Barranquilla - [barrankíλa], oraș în N Columbiei, la gurile fl. Magdalena, port la Oc. Atlantic; 1,35 mil. loc[...]

Barras - [barás], Paul, viconte de (1755-1829), om politic francez. Unul dintre organizatorii loviturii con[...]

Barrault - [baró], Jean-Louis (1910-1994), actor, mim și regizor francez. Animator al vieții teatrale franc[...]