Am găsit 2693 de cuvinte care conțin k:

Akkad - oraș antic în N Mesopotamiei. În milen. 3 î. Hr. a devenit centrul puternicului stat cu acelaș[...]

akkadian - -Ă adj., s. m. f. (locuitor) din Akkad. ◊ (s.f.) limbă semitică veche vorbită în Asiria[...]


Akkerman - denumirea turcească a Cetății Albe. Convenția de la ~, convenție încheiată la 25 sept. / 7 o[...]

akmeism - s. n. curent modernist în literatura rusă de la începutul sec. XX, înrudit cu simbolismul. (&l[...]

akmeist - -Ă adj., s. m. f. (adept) al akmeismului. (< rus. akmeist)[...]

Akmolinsk - v. Țelinograd.[...]

Akola - oraș în India centrală (Mahāhāshtra), la SV de Nagpur, pe rîul Murna; 227,4 mii loc. (1984). [...]

Akron - [æcrən], oraș în S.U.A. (Ohio); 650 mii loc. (1984, cu suburbiile). Puternic centru al ind. cau[...]

Aksum - (AXUM), imperiu în răsăritul Africii (sec. 1-7), pe terit. Ethiopiei de N, cu capitala în oraș[...]

Aktiubinsk - oraș în Kazahstan (C.S.I.); 253 mii loc. (1989). Centru comercial. Constr. de mașini, ind. chimi[...]

Akure - oraș în SV Nigeriei, la NV de Lagos, centru ad-tiv al statului Ondo; 129,6 mii loc. (1987). Centr[...]

Akutagawa - [acutagáua], Ryûnosuke, (1892-1927), prozator și eseist japonez. Unul dintre întemeietorii lite[...]

Alakol - lac în Kazahstan (C.S.I.), la E de L. Balhaș, la 340 m alt.; 2.650 km2. Ad. max.: 54 m. Pescuit.[...]

Alaska - [əlæscə] 1. Mare pen. în NV Americii de Nord, mărginită de Oc. Arctic (la N), M. Bering (la V[...]

Aleksandrov - Grigori Vasilievici (1903-1983), regizor, scenarist și teoretician rus de film. Colaborator al lui[...]

Aleksandru - numele a trei împărați ruși din dinastia Romanov: A. I (1801-1825). A inițiat unele reforme, c[...]

Alekseev - Vasili (n. 1942), halterofil rus. Primul din lume care a depășit, la totalul celor trei stiluri, [...]

algonkian - -Ă, algonkieni, -e, s. n., adj. 1. S. n. Eră geologică căreia îi aparțin formațiile dintre a[...]

algonkin - -Ă adj., s. m. f. (aborigen indian) din America de Nord ◊ (s. f.) limbă vorbită de algonk[...]

algonkină - (limbă) s. f., g.-d. art. algonkínei[...]