Am găsit 149 de cuvinte care conțin aa:

Roosendaal - [rósənda:] EN NISPEN, oraș în SSV Olandei, în apropiere de granița cu Belgia; 78,1 mii loc. ([...]

saab - societate automobilistă și aeronautică suedeză fondată în 1937. General Motors deține o part[...]


saac - 1. V. Urlați. 2. Vechi județ din Țara Românească, desființat în 1844, când a fost împărț[...]

saadi - m. cel mai mare poet persan, originar din Șiraz: Gulisian sau Grădina Rozelor (1184-1291).[...]

Saakadze - Gheorghi (c. 1580-1629), om politic și comandant militar georgian. A condus răscoala populară di[...]

saale - [zá:lə], râu în E Germaniei, afl. stg. al Elbei la 29 km de Magdeburg; 427 km. Izv. din masivul[...]

Saalfeld - (SAALFELD an der SAALE), oraș în centrul Germaniei (Thuringia) pe Saale la SSE de Erfurt; 32 mii [...]

saami - s. m. (La. pl.) Laponi (autodenumire).[...]

Saar - [za:r] (fr. SARRE [sar]) 1. Râu în V Europei, în NE Franței și SV Germaniei, afl. dr. al râul[...]

Saarbrucken - [za:ərbrükən], oraș în SV Germaniei, port pe râul Saar, centrul ad-tiv al landului Saarland, [...]

Saardam - n. oraș în Olanda, nu departe de Amsterdam: 27.000 loc. Șantiere de construcțiuni navale. Aci P[...]

Saaremaa - arh. estonian în E M. Baltice, în NV G. Riga, constituit din calcare și dolomite, delimitat de c[...]

saarikoski - [sa:rikoski], Pentti (1937-1983), scriitor finlandez. Inițial, lirică de expresie clasică („Po[...]

Saarinen - [sá:rinən] 1. Eliel S. (1873-1950), arhitect și urbanist finlandez. Stabilit în S.U.A. (1923). [...]

Saarland - [zá:əlant], land în SV Germaniei, pe râul Saar, la granița cu Franța la S și Luxemburg la V;[...]

Saimaa - sistem lacustru în SE Finlandei, format din c. 120 de lacuri tectono-glaciare, situat la c. 70 m. [...]

sanaa - (SAN’Ᾱ) [saná:], cap. Rep. Yemen, situată în V țării, pe versantul E al m-ților Jabal an [...]

supraabundant - -ă adj. (după fr. surabondant și lat. superabúndans, -ántis). Foarte abundant. – Și su[...]

supraabundanță - f. prea mare abundanță: supraabundanță de proviziuni.[...]

supraabundent - -Ă, supraabundenți, -te, adj. Foarte abundent, deosebit de abundent. [Pr.: -pra-a-] – Supr[...]