Am găsit 151 de cuvinte care conțin Vant:

activant - -Ă, activanți, -te, adj., s. m. 1. Adj., s. m. Activator. 2. S. m. Reactiv anorganic folosit în [...]

adjuvant - -Ă adj., s.n. (Medicament secundar) care se asociază cu un alt medicament. [< fr. adjuvant].[...]


agravant - -Ă, agravanți, -te, adj. Care agravează, care înrăutățește. ◊ Circumstanțe agravant[...]

alivanta - interj. (Astăzi rar) 1. Exclamație (glumeață) rostită când cade cineva. ◊ (Adverbial, [...]

alivanti - interj. pleacă![...]

avânt - avânturi, s. n. 1. Vioiciune, energie, forță în mișcări. ◊ Loc. vb. A-și lua avânt =[...]

avânta - avấnt, vb. I. 1. Refl. și tranz. A (se) repezi plin de însuflețire (spre cineva sau ceva). &#x[...]

avantagiu - s.n. v. avantaj.[...]

avantaj - avantaje, s. n. 1. Folos mai mare pe care îl obține cineva (în raport cu altul). 2. Favoare, pri[...]

avantaja - avantajez, vb. I. Tranz. A acorda cuiva un avantaj. ♦ A scoate în relief calitățile fizic[...]

avantajant - -Ă, avantajați, -te, adj. (Rar) Avantajos. – Avantaja + suf. -ant.[...]

avantajare - s. f. (Rar) Acțiunea de a avantaja. – V. avantaja.[...]

avantajat - -Ă, avantajați, -te, adj. Care se bucură, profită de un avantaj. – V. avantaja.[...]

avantajos - -OÁSĂ, avantajoși, -oase, adj. Care oferă un avantaj; convenabil. ♦ Care scoate în reli[...]

avântare - s. f. Acțiunea de a (se) avânta. – V. avânta.[...]

avântat - -Ă, avântați, -te, adj. (Adesea adverbial) Plin de avânt; vioi, însuflețit, entuziast. ȁ[...]

avantbec - avantbecuri, s. n. Parte a unui picior de pod situată către punctul de unde curge apa, amenajată[...]

avanti - interj. Înainte. {< it. avanti].[...]

avantren - avantrenuri, s. n. Partea anterioară a unei mașini agricole cu tracțiune animală, care asigură[...]

binecuvânta - binecuvântez, vb. I. Tranz. 1. (Despre Dumnezeu) A revărsa grația divină; a blagoslovi. ♦[...]