Sinonimele cuvântului zgarcit!

Cuvinte cu înțeles apropiat de cuvântul zgârcit:
1. adj. v. contractat.
2. v. chircit.
3. s., adj. avar, calic, (livr.) harpagon, parcimo-nios, (rar) meschin,strîngător, (pop.) ciufut, scump, (pop. și fam.) cărpănos, (reg.) cupit, hîrsit, (prin nord-vestul munt. șinord-estul olt.) pungit, (prin olt.) pu