Sinonimele cuvântului dictiune (dictie)!

Cuvinte cu înțeles apropiat de cuvântul dicțiune (dicție):
pronunțare, rostire, (grecism înv.) profora. (actor cu o ~ perfectă.)