Am găsit o expresie românească care să fie de forma de-o seama:

de-o seamă = (cu cineva) sau (reg. ) de (sau la) seamă, 1) de (aproximativ) aceeași vârstă, generație (cu cineva)
Exemplu: câți voinici de-o seamă fură, toți o ceată se făcură.POP. ; 2) la fel, deopotrivă, asemănător, asemenea: amândoi sântem de-o mamă, de-o făptură și de-o samă.AL.

Sursa: Dicționar de expresii și locuțiuni românești