Am găsit o expresie românească care să fie de forma de-a valma:

de-a valma = 1) împreună, laolaltă
Exemplu: călării de-a valoma cu inicerii ... au dat năvală. COSTIN ; 2) claie peste grămadă; în neorânduială, în dezordine: adunați ... d-a valma și cu zgomot pe piața mare.OD. ; 3) (jur. ; înv. ) în comun, în devălmășie, în indiviziune: lucrau pământul de-avalma.

Sursa: Dicționar de expresii și locuțiuni românești