Am găsit o expresie românească care să fie de forma de treaba:

de treabă = sau (înv. ) cu (bună) treabă, 1) (înv. și reg. ) harnic, priceput, capabil
Exemplu: că boii se țin cu iarbă, și casa c-un om de treabă.POP. ; 2) de omenie, bun, cinstit, vrednic de cinste, cumsecade: purceluși cu coada sfredel și cu bețe-n loc de labă, cum mai bine i se șede unui purceluș de treabă.EM. ; 3) (reg. ) cum trebuie, bine: au fost numit și el cu bună treabă Marele viteaz de la Cârlibaba.BUDAI-DELEANU.

Sursa: Dicționar de expresii și locuțiuni românești