Declinarea substantivului subtangentă - Substantiv feminin