Declinarea substantivului antroponomastic - Adjectiv