Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele sănduleni:

SĂNDULENI, com. în jud. Bacău, situată în depr. Tazlău, la poalele V ale culmii Pietricica, la confl. râului Răchitiș cu Tazlăul; 4.492 loc. (2005). Nod rutier.
Sursa: Dicționar enciclopedic