Am găsit 6 definiții pentru cuvantul/cuvintele sânpetru:

sânpétru s.m. (pop.) numele unei sărbători creștine celebrate la 29 iunie (sf. Petru și Pavel).
Sursa: Dicționar de arhaisme și regionalisme


SÂNPETRU, com. în jud. Brașov, situată în depr. Brașov, la poalele dealului Lempeș, pe râul Durbav; 3.530 loc. (2005). Sanatoriu. Pomicultură (meri). În satul S., menționat documentar în 1240, se află biserica Sf. Nicolae (1781, pictată la interior și exterior în 1784) și o puternică cetate (sec. 14-15), întărită cu mai multe turnuri de apărare. În mijlocul cetății se află o biserică din sec. 13 (azi biserică evanghelică) care păstrează un valoros ansamblu de picturi murale gotice, de influență italiană, executate în sec. 14, între care se evidențiază „Judecate de Apoi” și „Moartea Sf. Ștefan”.
Sursa: Dicționar enciclopedic

Sân-Petru m. sfântu Petru, sărbătoarea sfinților apostoli Petre și Pavel (29 Iunie): dela Sân-Petru la Sân-Medru.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

sânpétru s.m. (pop.) numele unei sărbători creștine celebrate la 29 iunie (sf. Petru și Pavel).
Sursa: Dicționar de arhaisme și regionalisme

SÂNPETRU, com. în jud. Brașov, situată în depr. Brașov, la poalele dealului Lempeș, pe râul Durbav; 3.530 loc. (2005). Sanatoriu. Pomicultură (meri). În satul S., menționat documentar în 1240, se află biserica Sf. Nicolae (1781, pictată la interior și exterior în 1784) și o puternică cetate (sec. 14-15), întărită cu mai multe turnuri de apărare. În mijlocul cetății se află o biserică din sec. 13 (azi biserică evanghelică) care păstrează un valoros ansamblu de picturi murale gotice, de influență italiană, executate în sec. 14, între care se evidențiază „Judecate de Apoi” și „Moartea Sf. Ștefan”.
Sursa: Dicționar enciclopedic

Sân-Petru m. sfântu Petru, sărbătoarea sfinților apostoli Petre și Pavel (29 Iunie): dela Sân-Petru la Sân-Medru.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a