Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele sâncel:

SÂNCEL, com. în jud. Alba, situată în zona dealurilor Târnavei Mici, pe râul Târnava Mică, în apropiere de confl. cu Târnava Mare; 2.677 loc. (2005). Halte de c. f. (în satele S. și Pănade). Cemtru pomi-viticol. Satul S. apare menționat documentar în 1252, iar satul Pănade și Iclod, în anii 1290 și, respectiv, 1347.
Sursa: Dicționar enciclopedic