Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele romos:

ROMOS, com. în jud. Hunedoara, situată la poalele NV ale m-ților Șureanu, pe râul Romos; 2.890 loc. (2005). Expl. de gips. În satul R., atestat documentar în 1206, se află un muzeu și o casă parohială evanghelică din sec. 17.
Sursa: Dicționar enciclopedic