Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele răsuceni:

RĂSUCENI, com. în jud. Giurgiu, situată în NV C. Burnas, pe dr. văii Câlniștea; 2.667 loc. (2005). În satul R. se află bisericile Sf. Nicolae (1876) și Adormirea Maicii Domnului (1883), iar în satul Cucuruzu, biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena (1830).
Sursa: Dicționar enciclopedic