Am găsit 4 definiții pentru cuvantul/cuvintele popricani:

POPRICANI, com. în jud. Iași, situată în Câmpia Jijiei, de dr. văii Jijia; 6.809 loc. (2003). În satul P., menționat documentar în 1476, se află biserica Sf. Nicolae (1812), iar în satul Cârlig, biserica Sf. Prooroc Isaia (1815, renovată în 1888-1889). V. și Cornul lui Sas.
Sursa: Dicționar enciclopedic


Popricani pl. sat în jud. Iași.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

POPRICANI, com. în jud. Iași, situată în Câmpia Jijiei, de dr. văii Jijia; 6.809 loc. (2003). În satul P., menționat documentar în 1476, se află biserica Sf. Nicolae (1812), iar în satul Cârlig, biserica Sf. Prooroc Isaia (1815, renovată în 1888-1889). V. și Cornul lui Sas.
Sursa: Dicționar enciclopedic

Popricani pl. sat în jud. Iași.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a