Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele pericei:

PERICEI, com. în jud. Sălaj, situată în depr. Șimleu, pe râul Crasna; 4.053 loc. (2003). Pomicultură. Satul P. este menționat documentar în 1259. În satul Bădăcin, atestat documentar în 1213, se află biserica Schimbarea la Față (1705) și casa memorială „Iuliu Maniu”.
Sursa: Dicționar enciclopedic