Am găsit 3 definiții pentru cuvantul/cuvintele parîmă:

Parima, Sierra (Serra) ~, lanț muntos în partea de NNV Americii de Sud, alcătuit predominant din granite și gnaisuri, extins pe c. 350 km lungime (de la N la S) pe terit. SE al Venezuelei și pe cel de NV al Braziliei. Alt. max.: 1/525 m. Nod hidrografic (de aici izv. fl. Orinoco cu afluenții de dreapta, precum și o serie de afluenți ai lui Rio Negro).
Sursa: Dicționar enciclopedic


parîmă (parấme), s. f. – Cablu, odgon. – It. paroma, prin intermediul tc. parima, cf. palamar.Der. parîma, vb. (a lega cu parîme); parîmărie, s. f. (cantitate mare de parîme).
Sursa: Dicționarul etimologic român

parî́mă f., pl. e (turc. parima, funie de prins ceva). Dun. Dobr. Odgon de corabie. V. prangă și palamar 2.
Sursa: Dicționaru limbii românești