Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele oșești:

OȘEȘTI, com. în jud. Vaslui, situată în Pod. Central Moldovenesc, pe râul Buda; 3.234 loc. (2003). Biserica de lemn Sfinții Voievozi (1809, restaurată în 1826), în satul O.
Sursa: Dicționar enciclopedic