Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele lupac:

LUPAC, com. în jud. Caraș-Severin, în Depr. Carașova, la poalele de E ale M-ților Dognecea; 2.958 loc. (2000). Expl. de huilă. Centru pomicol. Satul L. este atestat documentar în 1598.
Sursa: Dicționar enciclopedic