Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele kola:

KÓLA s.m.invar. v. cola.
Sursa: Dicționar de neologisme


KOLA, peninsulă în NV Federației Ruse, între Marea Albă și M. Barents; c. 100 mii km2. Relief muntos în V (M-ții Hibini, alt. max.: 1.191 m), deluros în centru și vălurit în S, cu unele lacuri glaciare. Climă blândă, datorită influenței Golfstrom-ului. Vegetație de tundră, silvotundră și păduri de conifere. Expl. de apatite, nefelin, nichel, fier și cupru. Orașe pr.: Murmansk, Severomarsk, Umba.
Sursa: Dicționar enciclopedic