Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele insuratei:

ÎNSURĂȚEI, oraș în jud. Brăila, în E Câmpiei Române; 7.478 loc. (1998). Expl. de argilă, nisip și balast. Ind. alim. (preparate din lapte, coniac, spirt). Centru de vinificație. Morărit și panificație. Abator de ovine. Declarat oraș în 1989. În satul Lacu Rezii se află biserica Sf. Nicolae (sec. 19) și o pădure de stejar brumăriu (4.694 ha) cu unele exemplare seculare, declarată rezervație forestieră.
Sursa: Dicționar enciclopedic


Forme flexionare:

însuratei - Adjectiv, feminin, Genitiv-Dativ, singular, articulat - pentru cuvantul însurat

însurăței - Substantiv masculin, Genitiv-Dativ, plural, nearticulat - pentru cuvantul însurățel

însurăței - Substantiv masculin, Nominativ-Acuzativ, plural, nearticulat - pentru cuvantul însurățel