Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele iana:

IANA, com. în jud. Vaslui, în colinele Tutovei; 3.723 loc. (1998).
Sursa: Dicționar enciclopedic


IANA, râu în partea de N a Federației Ruse; 872 km. Se formează prin unirea (în amonte de Verhoiansk) a două râuri (Dulgalah și Sartang) care izvorâs din M-ții Verhoiansk și se varsă printr-o deltă (5,2 mii km2) în G. Iana al M. Laptev. Afl. pr.: Adîcia, Bîtantai.
Sursa: Dicționar enciclopedic