Am găsit 6 definiții pentru cuvantul/cuvintele comană:

COMANA 1. Com. în jud., Brașov, pe Olt; 2.714 loc. (1991). Reșed. com. este satul Comana de Jos. 2. Com. în jud. Constanța; 1.433 loc. (1991), 3. Com. în jud. Giurgiu; 8.401 loc. (1991). Iazuri și heleșteie. Piscicultură. Stație de c. f. Pe terit. comunei se află lacul (700 ha) și pădurea Comana (630,5 ha) declarată rezervație complexă în care se găsesc arbori ca Fraxinus ornus, Quercus cerris, Ulmus procera și plante ca Allium bulgaricum (usturoiul bulgăresc), Fritillaria orientalis (laleaua pestriță), bujorul sălbatic (monument al naturii) etc. Loc de agrement. Mănăstire construită, potrivit tradiției din sec. 15, biserica Sf. Nicolae reclădită în sec. 16-17; distrusă de turci a fost reconstruită în 1854.
Sursa: Dicționar enciclopedic


Comana f. 1. sat și mănăstire în jud. Vlașca: 2500 loc.; 2. nume a două sate în Transilvania: 762 și 984 loc.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

COMANA 1. Com. în jud., Brașov, pe Olt; 2.714 loc. (1991). Reșed. com. este satul Comana de Jos. 2. Com. în jud. Constanța; 1.433 loc. (1991), 3. Com. în jud. Giurgiu; 8.401 loc. (1991). Iazuri și heleșteie. Piscicultură. Stație de c. f. Pe terit. comunei se află lacul (700 ha) și pădurea Comana (630,5 ha) declarată rezervație complexă în care se găsesc arbori ca Fraxinus ornus, Quercus cerris, Ulmus procera și plante ca Allium bulgaricum (usturoiul bulgăresc), Fritillaria orientalis (laleaua pestriță), bujorul sălbatic (monument al naturii) etc. Loc de agrement. Mănăstire construită, potrivit tradiției din sec. 15, biserica Sf. Nicolae reclădită în sec. 16-17; distrusă de turci a fost reconstruită în 1854.
Sursa: Dicționar enciclopedic

Comana f. 1. sat și mănăstire în jud. Vlașca: 2500 loc.; 2. nume a două sate în Transilvania: 762 și 984 loc.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

cománă, cománe, s.f. (reg.) coama casei.
Sursa: Dicționar de arhaisme și regionalisme

comană f. coama casei.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a