Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele cocu:

COCU, com. în jud. Argeș; 3.560 loc. (1991). Expl. de petrol. Reșed. com. este satul Răchițelele de Jos.
Sursa: Dicționar enciclopedic