Am găsit 4 definiții pentru cuvantul/cuvintele buridava:

BURIDAVA 1. Așezare geto-dacică (sec. 1 î. Hr.sec. 1 d. Hr.) identificată pe terit. com. Ocnița (jud. Vîlcea). 2. Castru roman, situat pe Olt (sec. 2-3), în jurul căruia s-a închegat o puternică așezare civilă. Azi Stolniceni (localit. componentă a municipiului Rîmnicu Vîlcea).
Sursa: Dicționar enciclopedic


Buridava f. ruine de castre romane în fața Călimăneștilor.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

BURIDAVA 1. Așezare geto-dacică (sec. 1 î. Hr.sec. 1 d. Hr.) identificată pe terit. com. Ocnița (jud. Vîlcea). 2. Castru roman, situat pe Olt (sec. 2-3), în jurul căruia s-a închegat o puternică așezare civilă. Azi Stolniceni (localit. componentă a municipiului Rîmnicu Vîlcea).
Sursa: Dicționar enciclopedic

Buridava f. ruine de castre romane în fața Călimăneștilor.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a