Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele bulba:

BULBA, peșteră în SV României, în N Pod. Mehedinți, pe dr. văii omonime, la 325 m alt. Lungime: 4.860 m. Formată dintr-o rețea de galerii dispuse pe trei nivele; prezintă sifoane, scurgeri parietale, agregate calcice, draperii etc. Faună bogată (insecte, fluturi, viermi etc.). Greu accesibilă.
Sursa: Dicționar enciclopedic