Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele bragadiru:

BRAGADIRU 1. Com. în Sectorul Agricol Ilfov, în Cîmpia Română, pe rîul Sabar; 5.033 loc. (1991). Expl. de petrol și de balast. Mat. de constr. (prefabricate din beton, cărămidă), conserve de legume și fructe, băuturi alcoolice, spirt și drojdie. Fabrică de nutrețuri combinate. 2. Com. în jud. Teleorman, pe rîul Vedea; 5.504 loc. (1991).
Sursa: Dicționar enciclopedic


BRAGADIRU 1. Com. în Sectorul Agricol Ilfov, în Cîmpia Română, pe rîul Sabar; 5.033 loc. (1991). Expl. de petrol și de balast. Mat. de constr. (prefabricate din beton, cărămidă), conserve de legume și fructe, băuturi alcoolice, spirt și drojdie. Fabrică de nutrețuri combinate. 2. Com. în jud. Teleorman, pe rîul Vedea; 5.504 loc. (1991).
Sursa: Dicționar enciclopedic