Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele boldeștigrădiștea:

BOLDEȘTI-GRĂDIȘTEA, com. în jud. Prahova; 2.325 loc. (1991). Expl. de petrol. Centru viticol.
Sursa: Dicționar enciclopedic