Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele birobidjan:

BIROBIDJAN, oraș în E Federației Ruse (C.S.I.), centru ad-tiv la Rep. Autonome Evreiești; 82 mii loc. (1987). Ind. ușoară (țesături, tricotaje, piel.), constr. de mașini și prelucr. lemnului.
Sursa: Dicționar enciclopedic