Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele biharia:

BIHARIA, com. în jud. Bihor; 5.967 loc. (1991). Centru viticol. Stație de c. f. Pe terit. satului B. este atestată o locuire neîntreruptă începînd din neolitic.
Sursa: Dicționar enciclopedic