Am găsit 4 definiții pentru cuvantul/cuvintele belucistan:

BELUCISTAN (BALUCHISTAN) 1. Reg. naturală în V Asiei (E Iranului și SV Pakistanului); c. 350 mii km2; c. 2,8 mil. loc. Relief muntos; în NE M-ții Suleiman, în SE Kirthar, iar în S Makran. În NV mlaștinile și deșertul Hamun-i-Mashkel. Pr. rîuri: Dasht și Hingol. Orașe pr.: Quetta (Pakistan) și Iranshahr (Iran). În văi și oaze, culturi de legume, bumbac, smochin. 2. Prov. federală în V Pakistanului; 347,2 mii km2; 4,61 mil. loc. (1983). Agricultură în văile fertile. Centru ad-tiv: Quetta. Creșterea ovinelor și caprinelor.
Sursa: Dicționar enciclopedic


Belucistan n. țară in Azia, între Persia și Industan: 2 mil. loc., cu cap. Kelat.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

BELUCISTAN (BALUCHISTAN) 1. Reg. naturală în V Asiei (E Iranului și SV Pakistanului); c. 350 mii km2; c. 2,8 mil. loc. Relief muntos; în NE M-ții Suleiman, în SE Kirthar, iar în S Makran. În NV mlaștinile și deșertul Hamun-i-Mashkel. Pr. rîuri: Dasht și Hingol. Orașe pr.: Quetta (Pakistan) și Iranshahr (Iran). În văi și oaze, culturi de legume, bumbac, smochin. 2. Prov. federală în V Pakistanului; 347,2 mii km2; 4,61 mil. loc. (1983). Agricultură în văile fertile. Centru ad-tiv: Quetta. Creșterea ovinelor și caprinelor.
Sursa: Dicționar enciclopedic

Belucistan n. țară in Azia, între Persia și Industan: 2 mil. loc., cu cap. Kelat.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a