Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele belinț:

BELINȚ, com. în jud. Timiș; 3.227 loc. (1991). Stație de c. f. Biserică (sec. 18).
Sursa: Dicționar enciclopedic