Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele basarabian:

BASARABIAN (‹ n. pr. Basarabia), subdiviziune a Sarmațianului, larg răspîndită în Pod. Moldovei și în zona neogenă a Carpaților Orientali. Este caracterizat de facies nisipos-marnos, cu intercalații de gresii oolitice sau de calcare recifale și, din punct de vedere paleontologic, prin Mactra fabreana.
Sursa: Dicționar enciclopedic