Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele armorican:

ARMORICAN, Masivul ~ (MASSIF ARMORICAIN), masiv muntos hercinic, peneplenizat, situat în V Franței și alcătuit din șisturi cristaline. Alt. max.: 417 m. Climă cu influențe oceanice. Zăcăminte de huilă, de min. de fier și polimetalice.
Sursa: Dicționar enciclopedic


*armoricán, -ă s. și adj. Din Armoric.
Sursa: Dicționaru limbii românești