Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele arieșeni:

ARIEȘENI, com. de tip risipit, în jud. Alba, situată în M-ții Bihor, la 1.500 m alt.; 2.129 loc. (1991).
Sursa: Dicționar enciclopedic