Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele arefu:

AREFU, com. în jud. Argeș, situată la poalele M-ților Frunți; 3.527 loc. (1991). Fabrică de cherestea. Hidrocentrală (220 MW) cu barajul Vidraru. În raza comunei se află ruinele Cetății Poienari (sec. 14-15). Reșed. com. este satul Căpățînenii Pămînteni.
Sursa: Dicționar enciclopedic