Am găsit 4 definiții pentru cuvantul/cuvintele ardeni:

ARDENI (ARDENNES [ardén]), masiv muntos hercinic, de mică alt., situat în Belgia, Franța și Luxemburg, alcătuit din gresii și șisturi paleozoice. Alt. med.: 400 m; alt. max.: 694 m. Zăcăminte de huilă și de min. de fier. Păduri de stejar. Turbării. – Bălălia din ~, ofensivă germană, condusă de feldmareșalul G. von Rundstedt, desfășurată (dec. 1944 – ian. 1945) cu scopul de a realiza o străpungere strategică pînă la Bruxelles și Anvers, și de a încercui trupele anglo-americane aflate la N de direcția germană de atac; ofensiva a eșuat.
Sursa: Dicționar enciclopedic


Ardeni pl. platou cu păduri la N. de Champagne (între Franța și Belgia).
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

ARDENI (ARDENNES [ardén]), masiv muntos hercinic, de mică alt., situat în Belgia, Franța și Luxemburg, alcătuit din gresii și șisturi paleozoice. Alt. med.: 400 m; alt. max.: 694 m. Zăcăminte de huilă și de min. de fier. Păduri de stejar. Turbării. – Bălălia din ~, ofensivă germană, condusă de feldmareșalul G. von Rundstedt, desfășurată (dec. 1944 – ian. 1945) cu scopul de a realiza o străpungere strategică pînă la Bruxelles și Anvers, și de a încercui trupele anglo-americane aflate la N de direcția germană de atac; ofensiva a eșuat.
Sursa: Dicționar enciclopedic

Ardeni pl. platou cu păduri la N. de Champagne (între Franța și Belgia).
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a