Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Somova:

SOMOVA, com. în jud. Tulcea, situată la poalele NV ale dealurilor Tulcei, pe dr. văii Dunării, pe gârla Somova; 4.481 loc. (2005). Exp.. de baritină și de sulfuri complexe. Cherhana. Biserica Sfinții Voievozi (1873), în satul S.
Sursa: Dicționar enciclopedic