Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Smaland:

SMÅLAND [smó:land], podiș în S Suediei, parte componentă a scutului baltic, format din granite și gresii dure, puternic faliate. Relief glaciar cu alt. reduse. Alt. max.: 378 m. Rețeaua hidrografică urmează în mare parte liniile tectonice. Numeroase lacuri. În E sunt păduri de conifere. Expl. forestiere și de turbă.
Sursa: Dicționar enciclopedic