Am găsit 4 definiții pentru cuvantul/cuvintele Sirețel:

SIREȚEL, com. în jud. Iași, situată la poalele dealului Mare, pe râul Sirețel; 4.143 loc. (2005). Expl. de gresii și de lemn. Moară. Satul S. apare menționat documentar în 1436.
Sursa: Dicționar enciclopedic


ȘIREȚÉL, șirețele, s. n. Diminutiv al lui șiret1.Șiret1 + suf. -el.
Sursa: Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a

șirețél s. n., pl. șirețéle
Sursa: Dicționar ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugită

ȘIREȚÉL, șirețele, s. n. Diminutiv al lui șiret1.Șiret1 + suf. -el.
Sursa: Dicționarul explicativ al limbii române (ediția a II-a revăzută și adăugită)